top of page

BLOG

Návšteva poľských lesníkov

V dňoch 24.6 – 26.6.2019 sa uskutočnila návšteva poľských lesníkov so zameraním sa na prezentáciu detekčného a monitorovacieho systému Firewatch. Pozvanie a návštevu organizovala firma Digital Industry, s.r.o. na základe dlhoročnej spolupráce v poľským lesníckym výskumným ústavom – IBL Sekocin Stary.

Stretnutia sa zúčastnili:


Milan Lalkovič – Digital Industry, s.r.o.

Tomáš Metz – HSF, s.r.o., Česká republika

Ryszard Szczygiel – vedúci oddelenia protipožiarnej ochrany lesov, IBL Sekocin Stary, PL

Miroslaw Kwiatkowski - oddelenie protipožiarnej ochrany lesov, IBL Sekocin Stary, PL

Bartomiej Kolakowski - oddelenie protipožiarnej ochrany lesov, IBL Sekocin Stary, PL

Jan Kaczmarowski – špecialista lesníckych služieb, GR štátnych lesov, PL

Krzystof Borun – hlavný špecialista protipožiarnej ochrany, Regionalna dyrekcia štátnych lesov Katowice, PL

Pawel Wcislo – náčelník oddelenia protipožiarnej ochrany, Regionalna dyrekcia štátnych lesov Zielona Gora, PL


V rámci programu sa uskutočnili prezentácie a diskusný panel na témy:

- Lesy a lesné požiare na Slovensku,

- Firewatch – detekčný a monitorovací systém, popis, funkcionalita, vývoj nových komponentov,

- Projekt ASDS – popis, skúsenosti s inštaláciou a prevádzkou, štatistické výstupyPracovný program pokračoval návštevou Riadiaceho centra ASDS v Poprade, s praktickými ukážkami fungovania ASDS a jeho súčastí

Na neformálnej pracovnej večeri sa preberali možnosti ďalšej spolupráce v oblasti detekcie a monitoringu lesných požiarov s využitím praktických skúseností zo SlovenskaDI BLOG

KDE NÁS NÁJDETE

Digital Industry, s. r. o.

RÝCHLY KONTAKT

Nádvorná 16 
960 01 Zvolen

bottom of page