top of page

BLOG

VII. medzinárodná konferencia Forest Fire Research


V dňoch 17.11.- 21.11.2014 sa uskutočnila v portugalskej Coimbre VII. medzinárodná konferencia zameraná na výskum v oblasti lesných požiarov, na ktorej sa zúčastnil aj zástupca našej firmy. Na konferencii boli prezentované najnovšie poznatky vedy a výskumu v oblasti lesných požiarov, ako aj trendy vývoja pre nasledujúce roky. Konferencie sa zúčastnilo viac ako dvesto vedcov a špecialistov z celej Európy, USA, Kanady, Austrálie, Číny a ďalších krajín sveta.

Okrem kľúčových referátov, konferencia prebiehala paralelne v 14 odborných sekciách zameraných na nasledujúce oblasti:A) Ekonomické otázky

B) Zhodnotenie a manažment oblastí po požiari

C) Požiare na neobrábanej pôde v blízkosti miest

D) Požiar a jeho priebeh

E) Monitoring a detekcia požiarov

F) Ekológia požiarov

G) Manažment požiarov

H) Požiare a bezpečnosť

I) Potláčanie požiarov a nové technológie

J) Riziká ohrozenia lesnými požiarmi a klimatické zmeny

K) Manažment lesov a protipožiarna prevencia

L) Ľudské a inštitucionálne faktory

M) Veľké požiare

N) Diaľkový prieskum


Naša pozornosť bola zamerané najmä na problematiku monitoringu a detekcie lesných požiarov, ale aj na predikciu ohrozených oblastí a zvýšeného rizika vzniku požiarov. V rámci konferencie sme uskutočnili viacero bilaterálnych rokovaní. Ako veľmi perspektívna sa ukazuje spolupráca s poľskými partnermi (IBL Varšava, Traxdata Krakow), ako aj s chorvátskymi kolegami.


Súčasťou odborného programu bola aj návšteva špecializovaného laboratória pre výskum lesných požiarov v Louse. Toto moderné pracovisko sa zameriava jednak na výskum a modelovanie správania sa lesných požiarov v rôznych morfologických a prírodných podmienkach, ako aj na školenia, tréningy a prednášky pre domácich aj zahraničných hasičov.Coimbra - leží v centrálnej časti Portugalska, v regióne Beira na rieke Mondego, 120 km južne od Porta a 195 km severne od Lisabonu. Mesto má cca 101 000 obyvateľov, ale v celej metropolitnej oblasti žije asi 435 000 obyvateľov. Sídli tu najstaršia univerzita portugalsky hovoriaceho sveta, založená v roku 1290.Comments


DI BLOG

KDE NÁS NÁJDETE

Digital Industry, s. r. o.

RÝCHLY KONTAKT

Nádvorná 16 
960 01 Zvolen

bottom of page