top of page

BLOG

VIII. medzinárodná konferencia Forest Fire Research

V dňoch 9.11.- 16.11.2018 sa uskutočnila v portugalskej Coimbre VIII. medzinárodná konferencia zameraná na výmenu skúseností v oblasti vývoja, výskumu a riešenia problémov v oblasti lesných požiarov, na ktorej sa zúčastnil aj zástupca našej firmy. Na konferencii boli prezentované najnovšie poznatky o problematike lesných požiarov, ako aj trendy vývoja pre nasledujúce roky. Značná pozornosť bola venovaná prevencii a ochrane pred požiarmi, vzhľadom na stúpajúci počet a rozsah incidentov všade vo svete. Konferencie sa zúčastnilo viac ako dvesto vedcov a špecialistov z celej Európy, Ameriky, Austrálie, Číny a ďalších krajín sveta.

Okrem kľúčových referátov, konferencia prebiehala paralelne v 6 odborných sekciách zameraných na nasledujúce oblasti:
1) Riziká ohrozenia lesnými požiarmi

2) Požiar a jeho priebeh

3) Manažment požiarov

4) Požiare na neobrábanej pôde v blízkosti miest

5) Podporné systémy a nástroje pre rozhodovanie

6) Sociálne a ekonomické otázky


Naša pozornosť bola zamerané najmä na problematiku monitoringu a detekcie lesných požiarov, ale aj na predikciu ohrozených oblastí a zvýšeného rizika vzniku požiarov. V rámci konferencie sme uskutočnili viacero bilaterálnych rokovaní. Na základe týchto rokovaní pripravujeme stretnutie s poľskými partnermi (IBL Varšava, štátne lesy Poľska) ako aj projekt s IQ Wireless, Nemecko a HSF, Česko.Coimbra - leží v centrálnej časti Portugalska, v regióne Beira na rieke Mondego, 120 km južne od Porta a 195 km severne od Lisabonu. Mesto má cca 101 000 obyvateľov, ale v celej metropolitnej oblasti žije asi 435 000 obyvateľov. Sídli tu najstaršia univerzita portugalsky hovoriaceho sveta, založená v roku 1290.

Comentários


DI BLOG

KDE NÁS NÁJDETE

Digital Industry, s. r. o.

RÝCHLY KONTAKT

Nádvorná 16 
960 01 Zvolen

bottom of page