top of page

NAŠE

PROJEKTY

REFERENCIE

Dodávka geopriestorových databáz a špeciálnych máp pre projekt
Automatizovaného stacionárneho detekčného systému (ASDS - protipožiarna ochrana lesov)
GAMO, a.s.

Prevádzkovanie riadiacich centier ASDS
GAMO, a.s.

Spracovanie a vyhodnotenie rozvodných prvkov z ortofotomáp
SSE Žilina

Implementácia bezpečnostných softvérov pre koncovú ochranu dát
ICZ Slovakia, a.s, Puro Creative, s.r.o. a i.

3D model terénu
HSF, s.r.o., Česká republika

Štúdia pre Ministerstvo obrany SR
Akvizičná agentúra, MOSR

Spracovanie vybraných častí LPIS Francúzska
Primis, s.r.o., Česká republika

DI BLOG

KDE NÁS NÁJDETE

RÝCHLY KONTAKT

Digital Industry, s. r. o.

Nádvorná 16 
960 01 Zvolen

bottom of page